Adventures,  Hamburg

Hamburg tips #1 – Hamburger Kunsthalle

Siden jeg kom til Hamburg har jeg opp til flere ganger prøvd å google meg frem til hva man kan gjøre her i Hamburg og har konkludert med at det er få ”travel guides” som egentlig er noe spesielt bra. Alle anbefaler de samme tingene, og alt er de typiske turist-tingene hvor  det er stappfullt av turister, dyrt og egentlig ikke verdt å ta turen. Som et svar på dette tenkte jeg å lagge en fast spalte hvor jeg deler tips til hva man bør se, spise, drikke og gjøre her i Hamburg, slik at reisen din kan bli litt lettere å planlegge. 

Første tips ut er kanskje ganske åpenbart, det er Hamburger Kunsthalle. Jeg er jo ganske kunstinteressert og trives bedre på et kunstmuseum enn de fleste andre steder. Som de fleste storbyer verden over har også Hamburg et stort museum stappet fullt med all slags mulig kunst. Her finner man en gigantisk permanent samling med bilder fra en hver tidsepoke og en hver stil. For tiden har de to utrolige utstillinger, den ene er Rembrandt sine skisser og den andre er om impresjonismen hvor de har lånt kunstverk fra Ordrupgaard som ligger nord for København.

Anbefales veldig å ta turen, spesielt på dager hvor været er grått og det regner. Ordinær inngangsbillett ligger på 14€ og gir tilgang til en massiv kunstkolleksjon. 

//Since arriving in Hamburg I have several times tried to google what there is to do here in Hamburg and have concluded that there are few ” travel guides ” that are particularly good. Everyone recommends the same things, and everything is the typical touristy stuff where it’s packed with tourists, expensive and not really worth the trip. In response to this, I’ve decided to write a column where I share tips on what to see, eat, drink and do here in Hamburg, so your trip can be a little easier to plan.

The first tip is perhaps quite obvious, it’s Hamburger Kunsthalle. After all, I am quite interested in art and enjoy spending time at the museum more than most other places. Like most major cities around the world, Hamburg also has a large museum filled with all kinds of art. Here you will find a gigantic permanent collection of art from every era and every style. They currently have two incredible exhibitions, one is Rembrandt’s sketches and the other is about Impressionism where they borrowed artwork from Ordrupgaard which is north of Copenhagen.

I highly recommend to take the trip, especially on days when the weather is gray and it’s raining. Ordinary entrance fee is € 14 and gives access to a massive art collection.//

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *