Dear Diary

#1 – Dear Diary / Getting to know Hamburg

Jeg tenkte å gi dere en liten statusoppdatering på hvordan ting går her i Hamburg, det begynner jo å bli en stund siden jeg har gjort det. 

Jeg har vært i Hamburg i litt over to måneder nå, det har rukket å bli ordentlig høst og det grenser vel snart over til vinter. 
I skrivende stund sitter jeg på en veldig koselig cafe i sentrum, jeg driver nemlig å jakter etter gode, kule, men litt skjulte cafe-skatter som jeg har tenkt å dele litt senere. 

På disse to månedene har jeg rukket å bli ganske kjent med byen, og for hver dag som går liker jeg den mer og mer. Jeg hadde en periode for litt siden hvor jeg virkelig ikke taklet byen, og ville reise igjen, men det endret seg heldigvis. 

Språkbarrieren er ikke så stor som jeg først trodde, og jeg prøver hver dag å plukke opp små ord og fraser – men den ordentlige tyskundervisningen utsetter jeg litt til.

Hovedbekjeftigelsen min er jo at jeg faktisk er fulltidsstudent, bare at jeg tar alle fagene via nett. Det betyr jo at jeg egentlig har en ganske fleksibel hverdag hvor jeg kan styre veldig mye selv. Det kreves mye selvdisiplin, dessverre er dette disiplin jeg til tider sliter med å finne. 
Som en daglig rutine har jeg bestemt at jeg skal se minst to undervisningstimer før jeg går ut døra, noe som for tiden funker veldig bra. Videre går jeg som oftest til en cafe hvor jeg jobber med obligatoriske oppgaver. 

Ellers går livet ganske bra, dagene er innholdsrike og livet nytes. Vi blogges.

I thought about giving you a little status update on how things are going here in Hamburg. It is a while since I’ve done that now.

I have been in Hamburg for just over two months, it has become fall and soon the winter will hit us.
While I’m writing this, I’m sitting in a very cozy cafe in the city center, because I am looking for good, cool, but slightly hidden cafe treasures that I intend to share in another blogpost later.

During these two months I have become quite familiar with the city, and for each passing day I like it more and more. I had a period of time ago where I really did not cope with the city and wanted to travel  away, but fortunately that changed really fast.

The language barrier is not as big as I first thought, and I try to pick up small words and phrases every day – but I put off the proper German classes a little longer.

After all, my main affirmation is that I am actually a full-time student, I’m taking all my subjects online. That means that I have a pretty flexible day where I control my days pretty freely. It takes a lot of self-discipline, unfortunately this is the discipline I sometimes struggle to find.
As a daily routine, I have decided that I should see at least two classes before I go out the door, which currently works very well. Furthermore, I usually go to a cafe where I work with mandatory tasks.

Otherwise, life goes pretty well, the days are filled with adventures and life is being enjoyed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *